Strona główna
Redakcja
Najnowszy numer
Numery archiwalne
Wskazówki dla autorów
Zamówienie

Morski Instytut
Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
Akwarium Gdyńskie
Warto odwiedzić
Untitled Document

Prenumerata "Wiadomości Rybackich" w 2020 roku.

Koszt rocznej prenumeraty (6 podwójnych numerów) wynosi 42 zł;
- koszt półrocznej prenumeraty (3 podwójne numery) - 21 zł,
- zamówienie pojedynczego numeru - 7 zł (w tym VAT).

Aby złożyć zamówienie wystarczy:
Dokonać wpłaty tytułem:

"Prenumerata Wiadomości Rybackich w roku 2020"
na konto bankowe Wydawcy:
BANK MILLENNIUM S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 WARSZAWA
ODDZIAŁ 214 IBAN: PL 45 11602202 00000000 61917907


Wypełnić DRUK ZAMÓWIENIA i przesłać
wraz z dowodem wpłaty na poniższy adres:

REDAKCJA WIADOMOŚCI RYBACKICH
MORSKI INSTYTUT RYBACKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
UL. KOŁŁĄTAJA 1
81-332 GDYNIA

lub drogą elektroniczną na adres rybackie@mir.gdynia.pl